Potřebujete-li bezpečně a správně odpojit autobaterii, je vhodné se držet tohoto návodu, aby nedošlo k poškození vašeho automobilu nebo autobaterie.

Mějte na paměti, že jakmile autobaterii odpojíte, dojde k vymazání veškerých údajů, které jsou ve vašem autě nastaveny jako například hodiny, nastavení stanic autorádia apod.

Ujistěte se, že máte u sebe (mimo vozidlo) klíčky od auta! Po odpojení baterie může dojít ke svévolnému uzamčení vozu.

Odpojení elektro-zařízení

Před zahájením výměny baterie vypněte motor auta.

Odpojte všechny elektrické přístroje zapojené do zásuvek ve vašem automobilu. V kabině automobilu obvykle najdete zásuvku na středové konzoli, případně v loketní opěrce. Nezapomeňte i na zásuvky, které bývají umístěné v kufru automobilu.

Odpojení vlastní autobaterie

Nyní, když máte odpojené všechny spotřebiče, můžete bez obav přistoupit k odpojení samotné autobaterie. U většiny automobilů se autobaterie nachází v motorovém prostoru. Výjimku tvoří např. vozy BMW, které mají autobaterii v kufru. Otevřete tedy kapotu a očko-plochým klíčem uvolněte šrouby u svorky, kterými je k autobaterii auto připojeno. Začnete u černé svorky (záporné, mínusové tzn. kostřící) a pokračujte u svorky červené (kladné, plusové). Jakmile máte oba kabely zcela uvolněné, odpojte je. Dbejte na to, aby se nedostaly svorky do kontaktu, mohli by dojít ke zkratu a poškození některých elektrických součástek vozu.

Dalším krokem je uvolnění autobaterie. Na každém automobilu je autobaterie připevněna různým způsobem. Na některých vozech je přišroubována objímkou, jinde jsou jistící šrouby. Tyto povolíte křížovým šroubovákem dostatečné velikosti a síly.

Připojení nové baterie

Před zahájením připojování nové baterky je třeba očistit svorky. Můžete použít hadřík, trochu lihu či oleje. Pro více zatuhlou špínu použijte drátěný kartáček.

Dbejte pozornost správnému zapojení pólů nové autobaterie, aby nedošlo ke zkratu. Na pól označení plusem (kladný) patří červená svorka(kabel). Na pól označený mínusem (záporný) patří černá svorka s přívodním kabelem. Svorky utáhněte aby nemohla svorka svévolně vypadnout. Nepoužívejte příliš velkou sílu, aby nedošlo ke stržení závitu šroubu na svorce.

Autobaterii máte již zapojenou a protože máte otevřený motor, je vhodné zkontrolovat provozní kapaliny – hladinu motorového oleje, hladinu chladící kapaliny, hladinu vody do ostřikovačů a také hladinu brzdové kapaliny.

Co se starou autobaterií?

Autobaterie je z materiálů, které nepatří do komunálního odpadu. Obsahuje zejména toxické látky Hg, Zn, Cd. Nikdy ji nevyhazujte do běžného odpadu. Vždy vyhledejte sběrnu, nebo prodejce, který vám musí zdarma autobaterii přijmout do recyklace. Tuto povinnost mu ukládá zákon 10 § 31g odst. 2 písm. c o.

Doporučujeme kontaktovat prodejce, který autobaterie prodává. Ten vám bezplatně autobaterii přijme a zrecykluje dle platné legislativy.

Jak správně vyměnit autobaterii